Gå direkt till innehållet
Representationen i Sverige
Nyhetsartikel21 december 2023Representationen i Sverige

Svenskarnas stöd till Ukraina är fortsatt starkt visar ny Eurobarometer-undersökning

Stödet för alla de åtgärder som vidtagits som reaktion på Rysslands invasion av Ukraina är fortfarande mycket starkt i Sverige. Detta framgår av den svenska rapporten för EU:s nya Eurobarometer-undersökning som publiceras idag.

Opinionsundersökningen visar också att svenskarnas positiva inställning till EU ligger kvar på samma nivå som början av 2023 - över hälften, 54 % har en ganska eller mycket positiv bild av EU. Det var endast 12 % som angav att de hade en ganska eller mycket negativ inställning till EU. Svenskarna är mer positiva till EU än snittet bland EU-länderna, som ligger på 44 %.

Nästan alla svenskar (97 %) tycker att EU ska ge humanitärt bistånd till dem som drabbats av kriget och lika många (97 %) välkomnar flyktingar från kriget till EU. Ekonomiskt bistånd till Ukraina får stöd av hela 96 %. Samma andel (96 %) stöder ekonomiska sanktioner mot den ryska regeringen och mot ryska företag och privatpersoner. Drygt 8 av 10 tycker att det var rätt att ge Ukraina status som kandidatland (82 %) och drygt 9 av 10 anser att EU ska finansiera inköp och leverans av militär utrustning till Ukraina (91 %).   

Fler än 9 av 10 tillfrågade tycker att EU bör investera stort i förnybar energi (92 %) och minska beroendet av ryska energikällor så snart som möjligt (96 %). 

Viktigaste frågorna för EU och i Sverige 

Kriget i Ukraina (43 %) och miljö- och klimatförändringarna (40 %) är de två viktigaste frågorna som EU står inför enligt svenskarna. Den viktigaste frågan för Sverige tycker svenskarna är brottsligheten (46 %). Den näst viktigaste frågan för Sverige anser svenskarna är miljö- och klimatförändringarna (30 %). 

Positiv uppfattning om EU - EU:s betydelse för svenskarna 

På frågan om vad EU betyder för en personligen svarar flest (74 %) att EU betyder frihet att resa, studera och arbeta var som helst inom EU, följt av en ”starkare röst i världen” (53 %) och demokrati (51 %).  

Undersökningen visar att hela 86 % av svenskarna känner sig som EU-medborgare och drygt 7 av 10 svenskar (72 %) ser optimistiskt på EU:s framtid, vilket är betydligt högre än genomsnittet i EU (61 %).  

Bakgrund 

Opinionsundersökningen Standard Eurobarometer nr 100 (hösten 2023) genomfördes i de 27 EU-länderna den 23 oktober–15 november 2023.

I Sverige genomfördes 1 055 intervjuer bland den svenska allmänheten, 15 år eller äldre. Totalt intervjuades 26 471 EU-medborgare personligen.

Läs mer 

Om Standard Eurobarometer 100 på engelska

Översikt

Publiceringsdatum
21 december 2023
Upphovsman
Representationen i Sverige