Gå direkt till innehållet
Representationen i Sverige
Nyhetsartikel15 september 2021Lästid: 1 min

Talet om tillståndet i Unionen

I sitt tal om tillståndet i unionen den 15 september 2021 beskrev EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen de viktiga nya initiativ som kommissionen planerar att genomföra det kommande året.

State of the Union Address 2021 by Ursula von der Leyen, President of the European Commission

Bland satsningarna finns bland annat att

  • fortsätta vaccinationsarbetet i EU, påskynda vaccinationerna i resten av världen och stärka pandemiberedskapen
  • få fram mer finansiering för klimatarbetet tillsammans med våra globala partner
  • leda den digitala omställningen, som kommer att skapa nya jobb och stärka konkurrenskraften samtidigt som teknisk spetskompetens och försörjningstrygghet säkerställs
  • verka för rättvisare arbetsförhållanden och bättre hälso- och sjukvård, och skapa fler möjligheter för unga i EU att dra nytta av den sociala marknadsekonomin i EU
  • trappa upp vårt säkerhets- och försvarssamarbete och fördjupa partnerskapet med våra närmast allierade
  • försvara EU:s värden och friheter och skydda rättsstatsprincipen.

Läs mer, och se talet: Talet om tillståndet i Unionen

Översikt

Publiceringsdatum
15 september 2021