Gå direkt till innehållet
Representationen i Sverige
Nyhetsartikel12 september 2022Representationen i SverigeLästid: 5 min

Tillgänglig vård av bra kvalitet till ett överkomligt pris är en investering för samhället

Låt oss ge människor valmöjligheter av hög kvalitet för att uppnå en framtid av hög kvalitet. Vård ger hög avkastning på investeringar. Det är dags att vi ägnar vården omsorg.

Read-out of the weekly meeting of the von der Leyen Commission by Dubravka Šuica, Vice-President of the European Commission, Nicolas Schmit, European Commissioner, and Helena Dalli, European Commissioner, on the European Care Strategy

Om några dagar håller kommissionens ordförande sitt tal om tillståndet i unionen och vi vill nu påminna om ett viktigt löfte i förra årets tal: En europeisk omsorgsstrategi som ska bidra till att både kvinnor och män får den bästa vården och att de uppnår den bästa balansen mellan arbete och fritid. Behovet av att få vård eller att vårda någon är något som vi alla upplever under vår livstid. En av tre personer i Europa beräknas ha omsorgsansvar och över 9,1 miljoner människor, till största delen kvinnor, arbetar inom vårdsektorn.

I Europeiska unionen strävar vi efter att skapa ett samhälle där alla, ung som gammal och oavsett vår fysiska förmåga, har lika möjligheter att uppnå våra livsmål. Därför är det vårt mål att se till att värdet av både professionell och informell vård erkänns i högre grad och att vårdtjänster av hög kvalitet är tillgängliga för alla.

Tillgänglig vård av hög kvalitet till ett överkomligt pris innebär att kvinnor får bättre tillgång till arbetsmarknaden, ökar deras förmåga att stanna kvar på den och låter dem i högre grad välja den karriärväg de vill. I EU är just nu 7,7 miljoner kvinnor, jämfört med 450 000 män, utestängda från arbetsmarknaden på grund av ett informellt omsorgsansvar. Både kvinnor och män ska de facto kunna göra ett val när det gäller att kombinera privata och yrkesmässiga skyldigheter. Därför är investeringar i barnomsorg och långtidsvård en investering i jämställdhet.

Vård av hög kvalitet behövs i alla skeden av våra liv. När barn deltar i förskoleverksamhet och barnomsorg främjar det deras utveckling och bidrar till att minska risken för socialt utanförskap så att barnen kan möta livet på lika villkor. Fler anpassade vårdalternativ i Europa kommer att bidra till att minska bördan för familjer med barn med funktionsnedsättning. För hälften av dessa barn tillfaller all omvårdnad för närvarande deras föräldrar.

Som en del av den nya europeiska omsorgsstrategin som presenterades den 7 september föreslår kommissionen en översyn av Barcelonamålen för barnomsorg så att minst 50 % av barn under tre år deltar i förskoleverksamhet och barnomsorg. Detta är en ökning från det nuvarande målet på 33 %. I Sverige är inskrivningsgraden 53 %. Det har gjorts framsteg på EU-nivå under de senaste 20 åren men skillnaderna mellan medlemsländerna är stora. Procentsatserna sträcker sig mellan 6 % och 66 %. Med dessa nya ambitiösa men realistiska mål är vårt syfte att se verkliga framsteg i alla medlemsländer och regioner.

Vår europeiska omsorgsstrategi innehåller också konkreta rekommendationer för förbättrad långtidsvård. Covid-19-pandemin har lyft fram behovet av ett mer motståndskraftigt vårdsystem.

I takt med att Europa genomgår en betydande demografisk omställning, som också präglas av en åldrande befolkning, förväntas antalet personer som kan vara i behov av långtidsvård och omsorg öka från omkring 30 miljoner 2019 till nästan 40 miljoner 2050. Ungefär 52 miljoner européer vårdar informellt familjemedlemmar eller vänner.

Långtidsvård av hög kvalitet till ett överkomligt pris ger äldre människor och personer med funktionsnedsättning egenmakt eftersom den kan hjälpa dem att behålla sin självständighet och leva ett värdigt liv. Strategin har ett personcentrerat fokus och syftar därför till att erbjuda ett utbud av tjänster i enlighet med människors behov. Vi vill att medlemsländerna ska öka tillgången till och mångfalden av professionella tjänster för långtidsvård, såsom hemtjänst, samhällsbaserad vård samt vård- och omsorgsboende. Långtidsvård som är väl integrerad med hälso- och sjukvården kan bidra till att minska bördan på sjukhus och andra vårdinrättningar.

Vårdsektorn står inför en dramatisk brist på arbetskraft och vi måste ta itu med orsaken till problemet genom att förbättra arbetsvillkoren, lönerna och utbildningen. Mer än 9,1 miljoner människor i EU – 90 % av dem kvinnor – arbetar för närvarande inom vård- och omsorgssektorn. Det behövs minst 1,6 miljoner vårdgivare inom långtidsvården fram till 2050 för att behålla långtidsvården på samma vårdnivå som den är nu. En nivå som vi vet inte alltid är tillräcklig.

För att vi ska kunna nå ett jämlikt och rättvist samhälle måste vi ta ett stort steg framåt och ge våra invånare de rätta valen. Människor måste kunna förena yrkes- och familjeansvar. Alla barn måste få tillgång till barnomsorg av god kvalitet. Äldre personer och personer med funktionsnedsättning måste få rätt sorts stöd och omsorg av god kvalitet. Alla vårdarbetare måste värdesättas i sitt yrke.

Låt oss ge människor valmöjligheter av hög kvalitet för att uppnå en framtid av hög kvalitet. Vård ger hög avkastning på investeringar. Det är dags att vi ägnar vården omsorg.

Dubravka Šuica, vice ordförande med ansvar för demokrati och demografi

Nicolas Schmit, EU-kommissionär med ansvar för sysselsättning och sociala rättigheter

Helena Dalli, EU-kommissionär med ansvar för jämlikhet

Översikt

Publiceringsdatum
12 september 2022
Upphovsman
Representationen i Sverige