Gå direkt till innehållet
Representationen i Sverige
Nyhetsartikel27 juni 2023Representationen i SverigeLästid: 1 min

Vetenskapligt partnerskap: EU-kommissionens gemensamma forskningscentrum och RISE samarbetar för att stärka hållbar utveckling i Europa

JRC och RISE har tecknat ett samförståndsavtal om ett nytt partnerskap inom forskning.

Eu Sverige

JRC, EU-kommissionens gemensamma forskningscentrum och RISE Research Institutes of Sweden undertecknade den 26 juni i Stockholm ett samförståndsavtal för att stärka europeisk konkurrenskraft och hållbar utveckling genom forskningssamverkan och innovation inom områden som städer och byggnader, framtidsinriktad industripolitik och innovation för hållbarhet. Detta samarbete syftar också till att stärka vetenskaplig forskning om cirkulär ekonomi, till exempel återanvändning, reparation och återvinning av vardagsprodukter, som är viktiga aspekter för att nå den gröna omställningens mål. Samförståndsavtalet träder i kraft på dagen för dess undertecknande  och är gällande under fem år.

Vetenskapliga partnerskap, som det som nu har inrättats, bidrar till att stärka europeisk innovationskapacitet. Partnerskapet kommer att göra det möjligt för RISE och JRC att förena sin sakkunskap och bygga vidare på det samarbete som redan finns inom ramen för Bauhausinitiativet och kretsloppet för de europeiska tekniköverföringsbyråerna (TTO), som JRC lanserade 2011.

Den 27 juni anordnade JRC ett seminarium i Stockholm om det nya europeiska Bauhaus. Det var ett tillfälle att uppmärksamma de många initiativ som anordnats under de senaste sex månadernas svenska rådsordförandeskap.

Seminariet riktade sig till yrkesutövare från den kreativa och konstnärliga sektorn, beslutsfattare, näringslivet och allmänheten. Syftet med det nya europeiska Bauhaus  är att påskynda och underlätta den gröna omställningen genom att förändra våra bostäder och beteenden. Initiativet har som mål att engagera medborgarna i den gröna omställningen och utgör en gemenskap med mer än 1 000 medlemmar, från alla EU-länder och från andra länder, med ett stort nätverk av aktiva medlemmar i Sverige.

Översikt

Publiceringsdatum
27 juni 2023
Upphovsman
Representationen i Sverige