Skip to main content
Europeiska kommissionens logotyp
Representationen i Sverige
Nyhetsartikel26 juni 2023Representationen i Sverige

Vill du agera bollplank åt studenter som skriver uppsats med EU-fokus?

Inför läsåret 2023/24 lanserar vi Projekt bollplank i samarbete med SUHEN (Sveriges universitets och högskolors europeiska nätverk) för att öka intresset för EU.

Person writing on laptop

Som ett led i arbetet att öka intresset för EU och för en EU-karriär bland svenska studenter har nätverket Svenskar i EU, EU-kommissionens representation och Europaparlamentets förbindelsekontor i Sverige, Sveriges ständiga representation vid Europeiska unionen och UHR inlett ett samarbete med paraplyorganisationen SUHEN (Sveriges universitets och högskolors europeiska nätverk), där ett tiotal svenska studentföreningar ingår. Europeiska kommissionens representation i Stockholm har blivit tillfrågad av SUHEN:s studentmedlemmar att upprätta direkta kontakter mellan svenska tjänstepersoner/EU-experter och EU-intresserade studenter.

Inför läsåret 2023/24 lanserar vi därför Projekt bollplank i samband med SUHEN:s första årliga konferens i Lund den 16–18 november 2023. Genom projektet önskar vi sammanföra EU-intresserade studenter med EU-tjänstepersoner/experter som vill agera bollplank och stötta studenter som skriver C/D-uppsatser med EU-fokus.

Maila Niklas.KOSERIUS@ec.europa.eu vid intresse.

 

Foto: Christin Hume/Unsplash

Översikt

Publiceringsdatum
26 juni 2023
Upphovsman
Representationen i Sverige