Gå direkt till innehållet
Europeiska kommissionens logotyp
Representationen i Sverige

Säg din mening

Här hittar du olika sätt att påverka beslutsfattandet i EU. 

Man med två barn i famnen

Konferensen om Europas framtid

Den digitala plattformen är det nav som konferensen om Europas framtid kretsar kring. Det här är din möjlighet att säga vilket slags Europa du vill leva i och därmed bidra till att forma vår framtid.
EU:s medborgarinitiativ

Europeiska medborgarinitiativet

Med ett europeiskt medborgarinitiativ kan du bidra till EU-politiken genom att uppmana EU-kommissionen att föreslå nya lagar. När ett initiativ har fått en miljon underskrifter måste kommissionen ta ställning till det.
Du kan lämna synpunkter på förslag till EU-lagstiftning

Kom med synpunkter!

Här kan privatpersoner och företag lämna synpunkter på nya och befintliga lagar och initiativ.
EU-flagga framför EU-kommissionens huvudkontor i Bryssel

Förenkla!

Lämna förslag på hur vi kan förenkla och modernisera EU:s lagar och göra dem mindre betungande
Europahuset fasad, med EU-flaggan och skylt med Europahuset i stora boksta ovanför entrén.

Lär dig mer om EU

Delta i evenemang och seminarier som arrangeras av EU-kommissionens representation i Sverige.