Gå direkt till innehållet
Representationen i Sverige
Nyhetsartikel23 februari 2024Representationen i SverigeLästid: 1 min

150 EU-invånare möts för att diskutera energieffektivisering

150 EU-medborgare möts idag den 23 februari i Bryssel i en Europeisk medborgarpanel för den första av tre sessioner. Panelen kommer att diskutera energieffektivitet och ska ge rekommendationer som kan bli underlag till kommande lagförslag.

 

Vad kan vi göra för att sänka våra energikostnader? Hur kan vi göra våra hem mer energieffektiva? Vilka smarta energival kan vi göra för att skydda planeten?  

De 150 slumpmässigt utvalda paneldeltagarna kommer att träffas under tre helger, i Bryssel och på nätet, för att diskutera hur enskilda personer, myndigheter, industrin och företagen kan bli mer energieffektiva på ett sätt som ger störst möjliga positiva effekter för klimatet, ekonomin, jobben, hälsan och energiräkningarna. 

Under den första sessionen som pågår fram till söndag kommer panelmedlemmarna att spåna idéer och sålla fram de mest lovande idéerna som deltagarna vill fortsätta att diskutera. 

Vid den andra sessionen som kommer att hållas digitalt i mars fortsätter paneldeltagarna att diskutera de idéer man enats om vid det första mötet och börjar skriva förslag till rekommendationer. 

Inom olika arbetsgrupper granskar och kompletterar deltagarna varandras arbete och idéer.  

Under den avslutande sessionen i april ska paneldeltagarna enas om olika rekommendationer att lägga fram för EU-kommissionen som underlag till kommande lagförslag. 

Du kan bidra 

Samtidigt som den första medborgarpanelen startar sitt arbete lanserar EU-kommissionen också ett nytt digitalt forum där du kan lämna förslag och synpunkter och diskutera aktuella EU-frågor, just nu energieffektivisering.  

Förslagen du lämnar kan bli värdefulla bidrag till diskussionerna i medborgarpanelerna. 

Läs mer om hur du kan delta och påverka EU:s lagstiftning.  

 

Översikt

Publiceringsdatum
23 februari 2024
Upphovsman
Representationen i Sverige