Gå direkt till innehållet
Representationen i Sverige
Nyhetsbrev21 september 2021Lästid: 2 min

EU-kommissionens nyhetsbrev 21 september 2021

Christian Danielssons krönika med en sammanfattning av aktuella EU-frågor.

Christian Danielsson, chef för EU-kommissionens representation i Sverige
European Union 2020

Kära EU-intresserade,

 

Denna vecka möts många av världens ledare i New York för FN:s generalförsamling. Veckan ger möjlighet inte bara för att ge färdriktningen för mycket av FN-arbetet det kommande året utan också för att diskutera utmaningar som världssamfundet står inför. Klimatfrågan är en och där handlar det om att stärka uppslutningen om att hålla jordens uppvärmning under 1,5 grader. Det är särskilt viktigt inför klimattoppmötet COP26 i Glasgow senare i höst. Även om alla länder har ett ansvar, har de större ekonomierna en särskild förpliktelse gentemot de minst utvecklade och mest utsatta länderna. Klimatfinansieringen är viktig för dem och därför åtog sig världen vid klimattoppmötet i Paris att tillhandahålla 100 miljarder dollar per år fram till 2025. Den europeiska unionen har hållit sitt löfte och gemensamt bidragit med 25 miljarder dollar per år och vi är, som kommissionsordförande von der Leyen förklarade i förra veckan i sitt tal om tillståndet i unionen, redo att göra mer, ytterligare 4 miljarder euro för klimatfinansieringen fram till 2027. Men vi förväntar oss att våra partners och i synnerhet USA ökar sin insats. Om USA och EU tillsammans kan fylla luckorna i klimatfinansieringen ger det en stark signal om globalt ledarskap. Men det blir också viktigt att de större ekonomierna inför Glasgow följer EU och lägger fast konkreta mål och medel för att uppnå klimatneutralitet.

 

En annan fråga som kommer att diskuteras i New York är pandemin och då särskilt hur vaccinationerna i världen kan påskyndas. Mindre än 1% av världens vaccindoser har getts i låginkomstländer. Det är inte bara en orättvisa det är därtill en allvarlig hälsorisk inte bara för de aktuella länderna utan för världen i övrigt. Spridning av nya mutationer får också allvarliga konsekvenser för världsekonomin.

 

Förra veckans besked om ett fördjupat försvarssamarbete mellan Australien, USA och Storbritannien, AUKUS, har skapat en hel del turbulens och det blir viktigt att den så långt möjligt och snabbt kan biläggas. Världens demokratier har anledning att visa enighet i en värld med ökade motsättningar.

 

Denna vecka avser EU-kommissionen lägga fram förslag om ett reformerat system av GSP- systemet som ger särskilda handelspreferenser för varor från utvecklingsländerna. Det gällande systemet löper ut 2023. Avsikten är att det nya systemet bland annat bättre skall avspegla internationella åtaganden rörande klimat, mänskliga rättigheter och arbetstagares rättigheter och att det lättare skall gå att dra tillbaka preferenser vid allvarliga brott mot miljökonventioner och ”god förvaltning ”. EU-kommissionen kommer också med förslag till en översyn av de gemensamma reglerna för försäkringssektorn som går under benämningen Solvens 2. Det handlar om att inte minst dra lärdom av pandemin och skapa förutsättningar för att sektorn skall bli mer uthållig inför framtida kriser.

 

Slutligen har 738,6 miljoner vaccindoser levererats till EU-länderna och 73,4 % av EU:s vuxna befolkning är fullvaccinerade.

 

 

Christian Danielsson
Chef för EU-kommissionens representation i Sverige

Översikt

Publiceringsdatum
21 september 2021