Gå direkt till innehållet
Representationen i Sverige

Svenska vattenmiljöer ska förbättras med LIFE IP-projektet Rich Waters

Vatten är en källa till liv - en förutsättning för att djur, växter och vi människor ska kunna leva och frodas. "Rich waters" är ett stort svenskt vattenvårdsprojekt med finansiering från LIFE-programmet.

Vatten är en källa till liv - en förutsättning för att djur, växter och vi människor ska kunna leva och frodas. Därför är det passande att projektet Rich Waters är Sveriges första sådana inom EU:s miljöprogram LIFE IP. 

LIFE-programmet är förvaltat av EU-kommissionen, med syfte att finansiera miljö- och klimatprojekt bland EU:s medlemsländer. LIFE IP är en ny projekttyp inom detta program, där IP står för integrerade projekt. Dessa är större i skala och utgår från en regional eller nationell plan eller strategi.

Rich Waters startades i januari 2017 och har som mål att förbättra vattenmiljön, främst i de mellansvenska vatten som rinner ut i och påverkar Mälaren och norra Östersjön. Projektet ska pågå till 2024 och hoppas kunna motverka de problem som idag finns på många håll i våra vattenmiljöer. Exempelvis så är många utav dessa drabbade av både övergödning och föroreningar från diverse miljögifter. Fiskar som lever i dessa miljöer påverkas naturligtvis av detta, men hindras även från att vandra till sina lekområden på grund av dammar och kraftverk.

För att på bästa sätt kunna bekämpa de miljöproblem som finns i våra vatten, samarbetar Rich Waters med kommuner, företag, myndigheter, forskare och vattenvårdsförbund. I samarbetet med dessa, utförs ett 20-tal olika delprojekt inom fem större teman:

  • vattenplanering,
  • övergödning,
  • internbelastning,
  • fria vandringsvägar för fisk, samt
  • miljögifter.

Ett flertal utav de senaste delprojekten är bland annat åtgärder mot övergödning i olika vatten. Exempel på detta är de åtgärder som Västerås stad har genomfört i Mälarnära vattendrag, med syfte att minska näringsbelastningen från jordbruket.

Läs mer om Rich Waters delprojekt: https://www.richwaters.se/vara-projekt/

Den 16-17 november 2021 kommer även Rich Waters att bjuda in dem som jobbar med vattenfrågor till inspirationsdagar. Här kommer bland annat möjligheten att lyssna till samtal och föreläsningar finnas, och hela konferensen kommer även att livestreamas.

Länk för anmälan till konferensen: https://www.richwaters.se/vara-projekt/kommunal-vattenplanering/inspira…