Gå direkt till innehållet
Representationen i Sverige
Nyhetsartikel19 september 2023Representationen i SverigeLästid: 5 min

COP28: en chans att ändra kursen för den globala omställningen till ren energi

Den globala omställningen till ren energi har slagit in på helt fel kurs. Men än finns det hopp. Utbyggnaden av sol- och vindkraft ökar kraftigt runt om i världen.

VdL Nairobi

Världen är inte på väg att uppnå målet på 1,5°C i Parisavtalet. Den globala omställningen till ren energi har slagit in på helt fel kurs. Rapporten från den globala översynen av Parisavtalet bekräftar återigen vad vi redan vet och känner av i vår vardag. Vi upplever nu ett av de varmaste åren någonsin och skogsbränder, torka, översvämningar och extremväder som kan härledas till klimatförändringarna har orsakat förödande skador och förluster runt om i världen. Enligt FN:s miljöprogram kan effekterna av klimatförändringarna komma att kosta världens länder uppemot 300 miljarder USD om året fram till 2030.  

Men än finns det hopp. Vi är fast beslutna att påverka vår planets framtid. Vi kan fortfarande komma på rätt köl om vi snabbt vidtar åtgärder. Vi kan ännu använda vad vi tror är bland de viktigaste verktygen för att minska utsläppen: att påskynda utbyggnaden av förnybara energikällor och öka energieffektiviteten. Lösningarna är tekniskt mogna och kostnadsmässigt konkurrenskraftiga. Förutom att tillhandahålla renare energi och minska efterfrågan på mindre ren energi kan utbyggnaden av förnybara energikällor och energieffektivitet ge otaliga ytterligare fördelar. Det skapar framtidssäkrade arbetstillfällen, stärker vår miljö och förbättrar luftkvaliteten, vilket skyddar allas hälsa och välbefinnande. Lösningarna kan också få oss på rätt spår mot en mer rättvis och hållbar industrialisering, även i tillväxt- och utvecklingsländer. Vi sitter alla i samma båt. Förnybara energikällor och energieffektivitet är visserligen inte de enda lösningarna för att bekämpa klimatförändringarna, men de är nyckeln till att få världen på rätt spår igen för att uppnå målet på 1,5 °C innan det är utom räckhåll.

Världen behöver en global utfästelse om förnybar energi och energieffektivitet

Vi har lösningarna till hands och vi har under de senaste åren redan gjort enorma framsteg när det gäller att öka världens kapacitet för förnybar energi och få den att bli mer energieffektiv. Men framstegen har hittills varit för långsamma. Analysen från både Internationella energiorganet (IEA) och Internationella byrån för förnybar energi (Irena) visar att vi tillsammans måste tredubbla kapaciteten för förnybar energi i hela världen till 11 000 GW, och inom samma tidsram måste vi fördubbla de årliga förbättringarna av energieffektiviteten globalt.

Dessa mål kan uppnås genom kraftfullare politiska åtgärder som kan bygga vidare på den nuvarande dynamiken. Utbyggnaden av sol- och vindkraft ökar kraftigt runt om i världen i takt med att länderna i allt högre grad inser vilka fördelar det ger när det gäller att säkra energitryggheten. Och nyligen undertecknade nästan 50 regeringar, sammanförda av IEA, Versaillesförklaringen och åtog sig att uppnå målet att fördubbla energieffektiviteten. Men vi måste fastställa en global ambition – en gemensam horisont – för att samla alla länder bakom dessa kritiska mål och sända en kraftfull signal till hela mänskligheten.

Vikten och nödvändigheten av en regional strategi för att uppnå klimatmålen och underlätta en rättvis och jämlik omställning till hållbara energisystem kan inte nog betonas. Samtidigt måste vi runt om i världen hantera påfrestningar med regionala särdrag. I små östater, som är särskilt sårbara för klimatförändringar, erbjuder förnybar energi och energieffektivitet utsikter till en snabb utfasning av fossila bränslen genom små, ofta icke-sammanlänkade energisystem. Trots att nästan 600 miljoner afrikaner inte har tillgång till el och nästan en miljard saknar möjlighet att laga mat på ett energieffektivt sätt, innebär den stora mängden förnybara källor att man kan se ljusare på möjligheterna att ge alla tillgång till tillförlitlig och kostnadseffektiv energi till 2030. Vi måste utnyttja det globala samarbetet fullt ut genom att driva på det genom robusta nationella och regionala strategier och initiativ, förstärka den lovande dynamik som skapades vid klimattoppmötet i Afrika denna vecka och föra det framåt genom G20 och de kommande klimatveckorna fram till COP28.

Samverkan i praktiken

COP28 kommer att ge världen en avgörande chans att komma till rätta med klimatförändringarna. Inget land kan göra det på egen hand. Kampen mot klimatförändringarna är detta århundrades stora utmaning för mänskligheten.

Som ett första steg måste vi agera tillsammans i solidaritet och vidta avgörande åtgärder internationellt och nationellt utifrån olika nationella förhållanden, bland annat genom att stärka nationella mål, strategier, politik och nationellt fastställda bidrag under återstoden av detta årtionde. Detta inkluderar att säkerställa en ökad finansiering, särskilt i utvecklingsländer, att stärka näten och den tillhörande infrastrukturen, att säkerställa en snabb tillståndsgivning och att strukturera marknadsreglerna för att stimulera investeringar. Varje år räknas för att vi ska hålla oss på rätt spår. Vi uppmanar alla regeringar att stödja denna gemensamma strävan – ett globalt löfte om att tredubbla kapaciteten för förnybar energi och fördubbla de årliga energieffektivitetsförbättringarna till 2030, och att påskynda en rättvis och miljömässigt ansvarsfull omställning till ren energi. Låt oss ta detta unika tillfälle i akt vid COP28 och hålla 1,5 °C inom räckhåll för oss alla och för nästa generation.

 

Undertecknat av:

H.E. Ursula von der Leyen, Europeiska kommissionens ordförande

H.E. Dr. Sultan Al-Jaber, nominerad ordförande för COP28, Förenade Arabemiratens särskilda sändebud för klimatförändringsfrågor

H.E. William Ruto, Kenyas president

H.E. Mia Mottley, Barbados premiärminister

Dr. Fatih Birol, verkställande direktör för Internationella energiorganet

Francesco La Camera, generaldirektör för Internationella byrån för förnybar energi

Översikt

Publiceringsdatum
19 september 2023
Upphovsman
Representationen i Sverige