Gå direkt till innehållet
Representationen i Sverige
Nyhetsbrev16 september 2021Lästid: 6 min

EU-kommissionens nyhetsbrev 16 september 2021

Christian Danielssons krönika med en sammanfattning av aktuella EU-frågor.

Christian Danielsson, chef för EU-kommissionens representation i Sverige
European Union 2020

Kära EU-intresserade,                                                                                                                                                                                                                                                              

EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen har hållit sitt årliga tal om tillståndet i unionen.  Talet handlar om just det som är centralt i medlemskapet i den europeiska unionen. Delade värderingar om demokrati, rättsstat och respekt för grundrättigheter men också uppslutningen om att jobba tillsammans. Året som gått har givit konkreta exempel på detta. Det är tillsammans som EU:s medlemsländer har mött pandemin. Det är tillsammans som 70% av alla vuxna i EU nu är fullvaccinerade, det är tillsammans som Europa som enda kontinent lagt fast målet att vara klimatneutralt 2050 och det är tillsammans som EU nu återhämtar sig från den svåra ekonomiska nedgång som pandemin orsakat. Talet är också tydligt om betydelsen av fortsatta gemensamma ansträngningar.

 

För pandemin gäller det nu att lägga kraft på att påskynda vaccinationerna i övriga världen där mindre än 1% av alla vaccindoser getts i låginkomstländer. Det gäller också att stärka EU:s pandemiberedskap och EU-kommissionen kommer därför att lägga förslag om en särskild hälsoberedskapsmyndighet, HERA, i detta syfte. Det gäller att se till att inget virus skall förvandla en lokal epidemi till en global pandemi i framtiden.

 

För den ekonomiska återhämtningen blir genomförandet av återhämtningsfonden, Next Generation EU, av stor betydelse. Det handlar både om kortsiktig återhämtning och långsiktigt välstånd. Talet lyfter också fram den digitala utmaningen. Genomgripande förslag ligger på bordet om stora digitala plattformars grindvaktsposition och demokratiska ansvar, men också om innovation och artificiell intelligens. Men digital teknik fungerar inte utan halvledare och här har Europas andel av värdekedjan minskat. Talet föreslår därför ett europeiskt ekosystem för avancerade halvledare och att EU ska bli ledande på detta område. Det handlar inte bara om konkurrenskraft utan också om teknisk suveränitet.

 

Vad gäller klimatet så ligger de konkreta lagstiftningsförslagen som krävs för att uppfylla de ambitiösa klimatmålen på bordet. Också på den externa sidan har EU levererat inte minst genom bidraget om 25 miljarder dollar om året till den särskilda klimatfonden för särskilt utsatta länder. Talet trycker därför på vikten av att andra aktörer, i första hand USA och Kina, också bidrar inför klimattoppmötet i Glasgow senare i höst. Ursula von der Leyen uppehöll sig också vid de globala frågorna vid sidan av klimatfrågan. Afghanistan-insatsens abrupta avslut reser frågor och talet trycker på att svaret ligger i mer samarbete där partnerskapet med NATO är särskilt viktigt. Men samtidigt bör Europa ha möjlighet och vilja att göra mer på egen hand, för att skapa stabilitet i grannskapet, för att möta hybrid- och cyberattacker och för att kunna agera när varken NATO eller FN deltar. En sådan ”försvarsunion”  förutsätter politisk vilja. Den skulle kunna innehålla grund för kollektivt beslutsfattande, och förbättrad interoperabilitet mellan olika system. I talet föreslås  momsbefrielse vid köp av försvarsmateriel som utvecklats och tillverkats i Europa, som ett exempel. Slutligen föreslås en gemensam europeisk politik för cyberförsvar.

 

I talet trycker von der Leyen på att det inte räcker med att försvara sig själv i en värld med ökade motsättningar. Starka och pålitliga partnerskap är avgörande och här kommer det transatlantiska samarbetet i första rummet. Det omfattar allt ifrån klimat, handel och teknik till samarbete för fred och demokrati. Det handlarom närområdet, med fortsatt engagemang i västra Balkan-ländernas anslutningsprocess, det östliga partnerskapet och samarbetet med Medelhavsländerna och Turkiet. Det gäller också att utveckla partnerskapen med andra delar av världen där ett exempel är den strategi för Indiska oceanen och Stilla havet som presenteras idag. Längre fram i höst kommer EU-kommissionen lägga fram en strategi för att ”binda samman”, the Global Gateway. Den syftar till att få på plats investeringar i infrastruktur av god kvalitet som länkar samman varor, människor och tjänster runt om i världen. Den skall vara värdebaserad och skapa förbindelser, inte beroenden. Hon uttryckte sig diplomatiskt men det var tydligt att hon riktade sig till Kina.

 

Talet trycker också på vikten av att göra framsteg vad gäller migrations- och asylpakten. Det är ytterst en fråga om tillit mellan medlemsländerna och Europas medborgare att det går att hantera migrationen. De flesta är överens om att vi bör motverka irreguljär migration men även agera för att skydda de som tvingats fly. Likaså att de som inte har rätt att stanna bör återvända, men att vi bör ta emot de som kommer hit legalt. Och slutligen att aldrig bör migranter utnyttjas för att splittra EU:s medlemsländer.

 

Slutligen kommer von der Leyen tillbaka i talet till de grundläggande värderingarnas  betydelse och att de skyddas genom EU:s rättsordning och EU-domstolens beslut. Domarna är bindande i alla medlemsländer. EU-kommissionen kommer att värna om dessa principer genom i första hand dialog, men, om så krävs, också beslutsamma åtgärder. Talet tar också upp vikten av korruptionsbekämpning och den oroande utvecklingen av våld mot journalister, vilka måste skyddas bättre.

 

Talet som är en programförklaring kommer att vara en inspiration för olika delar i höstens EU- samarbete. Läs hela talet översatt till svenska här

 

Slutligen har enligt ECDC 671,8 miljoner vaccindoser levererats till EU-länderna och 558 miljoner vaccindoser har getts. 71.6% av den vuxna befolkningen i EU är fullvaccinerad.

 

Christian Danielsson
Chef för EU-kommissionens representation i Sverige

Översikt

Publiceringsdatum
16 september 2021