Gå direkt till innehållet
Representationen i Sverige
Nyhetsbrev15 februari 2022Representationen i SverigeLästid: 2 min

EU-kommissionens nyhetsbrev den 15 februari

Christian Danielssons krönika med en sammanfattning av aktuella EU-frågor.

Christian Danielsson, chef för EU-kommissionens representation i Sverige
European Union 2020

Kära EU-intresserade,

Spänningarna i östra Europa påverkar den europeiska dagordningen. Oron för rysk aggression är påtaglig och signalerna från rysk sida har hittills pekat mot ökad upptrappning. Ett krig mitt i Europa 2022 vore naturligtvis förödande. Därför är just stödet till Ukraina av stor betydelse. Det höjer tröskeln för ett ryskt angrepp och är också ett uttryck för konkret solidaritet. Det ekonomiska stödet från den Europeiska unionen är viktigt för att stabilisera den ukrainska ekonomin som naturligtvis påverkas negativt av de ryska provokationerna. De diplomatiska ansträngningarna från de transatlantiska demokratierna har varit omfattande och samordnande. Trots det ryska aggressiva agerandet så har väst visat stor öppenhet att diskutera nedrustnings- och förtroendeskapande åtgärder. Däremot är det uteslutet att en sådan diskussion skall handla om Rysslands ultimativa krav som i grunden ifrågasätter den europeiska säkerhetsordningen. Ryssland har dock hittills inte visat någon vilja att följa den diplomatiska vägen. Tvärtom så har upptrappningen vid Ukrainas gräns fortsatt. Skulle Ryssland välja att utvidga aggressionen mot Ukraina så kommer landet drabbas av mycket omfattande sanktioner. Förhoppningen är att detta skall får den ryska ledningen att sansa sig. Den försämrade säkerhetspolitiska situationen i Europa kommer också att stå i centrum för årets säkerhetskonferens i München. Konferensen hålls mellan 18 och 20 februari och flera kommissionärer deltar inklusive ordförande Ursula von der Leyen och Ylva Johansson. Läs mer här.

 

På torsdag och fredag hålls ett toppmöte i Bryssel mellan den europeiska och den Afrikanska unionen. Avsikten är att mötet skall lägga grunden till ett förnyat och fördjupat partnerskap mellan de båda unionerna. Europeiska unionen är den afrikanska kontinentens viktigaste ekonomiska partner och det finns ett starkt intresse av att gemensamt skapa en förstärkt välståndsutveckling inte minst i Afrika. För det krävs ett positivt företagsklimat, gröna investeringar i infrastruktur inte minst för energi och transporter, investeringar i hälsovård och utbildning och satsningar på den digitala omställningen. Toppmötet kommer att sjösätta ett omfattande investeringsinitiativ för Afrika men kommer också att diskutera hur säkerhet och stabilitet ytterligare kan förstärkas på den afrikanska kontinenten. Ett antal tematiska diskussioner kommer att hållas om allt från samhällsstyrning till grön och digital omställning och kompetensutveckling/utbildning. Mötet kommer anta en deklaration som lägger fast en gemensam vision för samarbetet år 2030.

 

Slutligen är 81,9 % av den vuxna befolkningen inom EU fullvaccinerade (2 doser) varav 57,5 % (3 doser) och 1,07 miljarder doser vaccin har distribuerats inom EU. (Källa ECDC, 15/2 2022)

 

Christian Danielsson
Chef för EU-kommissionens representation i Sverige

Översikt

Publiceringsdatum
15 februari 2022
Upphovsman
Representationen i Sverige