Gå direkt till innehållet
Representationen i Sverige
Nyhetsartikel20 oktober 2022Representationen i SverigeLästid: 2 min

EU-kommissionens nyhetsbrev den 20 oktober 2022

Erik von Pistohlkors krönika med en sammanfattning av aktuella EU-frågor.

Montage EU-flagga och svensk flagga

Kära EU-intresserade,

 

Statsminister Ulf Kristerssons regeringsförklaring var tydlig var det gäller den nya regeringens EU-politik. Han underströk att EU är landets viktigaste utrikespolitiska plattform och att Sverige skall stå för en aktiv, pådrivande och utvecklande EU politik, både under det stundande ordförandeskapet och i framtiden. Ordförandeskapets prioriteringar är konkreta och gäller följande områden:

 

·         EU:s säkerhet och kopplat till det, fortsatt starkt EU-stöd till Ukraina

·         Energi- och klimatfrågor

·         EU:s konkurrenskraft med betoning på digitalisering och teknologiutveckling i nära samarbete med USA

·         Den inre marknaden och EU som handelsblock.

I tisdags lade EU-kommissionen fram sitt arbetsprogram för 2023. I programmet fastställs en kraftfull strategi för att svara på de rådande kriser som påverkar EU-invånarnas vardag samtidigt som den innehåller viktiga åtgärder för den gröna och den digitala omställningen – allt för att göra Europeiska unionen mer motståndskraftigt. Målen kommer att stödja människor och företag. Det handlar bland annat om att sänka energipriserna, säkra kritiska varor för vår industriella konkurrenskraft och livsmedelsförsörjning. Arbetsprogrammet innehåller 43 nya politiska initiativ inom de övergripande ambitionerna: den europeiska gröna given, ett Europa rustat för den digitala tidsåldern, en ekonomi för människor, ett starkare Europa i världen, främjande av vår europeiska livsstil och en ny satsning på demokrati i Europa. Kommissionen kommer nu att diskutera programmet med Europaparlamentet och rådet för att etablera en lista av de lagförslag som är högst prioriterade och brådskande. Kommissionen lade också fram ytterligare förslag för att bekämpa de höga energipriserna och trygga försörjningen inför vintern och därefter, bl.a. med gemensam upphandling av gas och priskorrigeringsmekanism, digitalisera energisektorn och stärka resiliensen i EU:s kritiska infrastruktur.  

 

Idag träffas EU-ländernas stats- och regeringschefer för att diskutera uppföljningen av mötet i Prag med fokus på energikrisen, Rysslands kring mot Ukraina, stöd till Ukraina och intensifiering av samarbete för att skydda kritisk infrastruktur och förberedelser inför EU-ASEAN toppmötet i december. Det blir det första EU-nivåmötet för den nya svenska regeringen.

 

Representationens chef Christian Danielsson har utsetts av regeringen till Statssekreterare för EU-frågor med omedelbar verkan. Tillförordnad chef är nu Erik von Pistohlkors

 

Erik von Pistohlkors
Tillförordnad chef för EU-kommissionens representation i Sverige

Översikt

Publiceringsdatum
20 oktober 2022
Upphovsman
Representationen i Sverige