Gå direkt till innehållet
Representationen i Sverige
Nyhetsartikel13 juni 2023Representationen i SverigeLästid: 5 min

EU-kommissionens representation i Sverige på Almedalsveckan

EU-kommissionens representation i Sverige medverkar på flera evenemang i Almedalen i år, framför allt med ett fokus på energi- och klimatfrågor, infrastruktur och det svenska EU-ordförandeskapet. 

EU-flaggan och den svenska flaggan.

I år kommer EU-kommissionens representation i Sverige inte att ha ett eget program i Almedalen. Det europeiska perspektivet kommer ändå att finnas med i flera seminarier. Här nedan följer en lista på de event där vi bidrar med talare.

Mer information finns på Almedalens hemsida

Onsdag 28 juni

13:00 - 13:45: Det svenska EU-ordförandeskapet – de viktigaste resultaten och vad händer sedan?

Plats: Kilgränd 1

Sverige har under 6 månader suttit i förarsätet när EU hanterat Rysslands invasion av Ukraina, klimatfrågan, den digitala omställningen, industripolitik och konkurrenskraftsfrågor, m.m. Inom vilka områden har det svenska EU-ordförandeskapet spelat störst roll och vad händer i Bryssel härnäst?

Medverkande:

Göran von Sydow, Direktör, Sieps
Annika Wäppling Korzinek, Chef, EU-kommissionens representation
Katarina Areskoug, Moderator, Areskoug & Norman
Magnus Norman, Moderator, Areskoug & Norman

14:00 - 14:45: Hur mobiliserar svenska och europeiska städer för klimatneutrala städer 2030?

Plats: Mellangatan 7, "(tält i trädgård)"

I Sverige och i Europa mobiliserar städer för missionen Klimatneutrala städer 2030. Omställningen kräver nya former för flernivåstyrning och samarbeten mellan lokala, nationella och europeiska nivåer. Hur kan vi ytterligare snabba på arbetet i omställningen till klimatneutrala städer?

EUs mission att mobilisera städer för att bli klimatneutrala städer till 2030 tar fart på flera nivåer; på lokal nivå, nationell nivå och över hela Europa. Missionen är en viktig del av Europas gröna giv som syftar till att göra Europa till den första klimatneutrala kontinenten år 2050. I Viable Cities satsning mobiliserar 23 svenska städer och sex nationella myndigheter i samarbete med akademi, näringsliv och civilsamhälle och andra europeiska initiativ i linje med missionen. I Europa mobiliserar över 100 städer och allt fler satsningar i olika länder och i EU växer fram över hela Europa. Vad pågår i Europa, i Sverige och lokalt, och hur kan vi ytterligare snabba på omställningen till klimatneutrala städer och samtidigt skapa konkurrenskraft och ett gott liv för alla?

Medverkande:

Anders Almgren, Kommunstyrelsens ordf. Lund, (S)
Annika Wäppling Korzinek, Chef, EU-kommissionens representation i Sverige
Julio Lumbreras, Programchef/prof., CitiES2030/UPM
Darja Isaksson, Generaldirektör, Vinnova
Carl Mikael Strauss, Enhetschef Klimatklivet, Naturvårdsverket
Peter Engdahl, Enhetschef Hållbar transport, Energimyndigheten
Anders Wijkman, Vice ordf., Viable Cities
Allan Larsson, F.d. ordf., Viable Cities
Olga Kordas, Programchef/lektor, Viable Cities/KTH
Erik Blohm, Förvaltningsdirektör, Örebro kommun
Ulrika K Jansson, Kommundirektör, Karlstad

15:00 - 15:45: Hur integrerar svenska och europeiska städer klimatanpassning och klimatomställning?

Plats: Mellangatan 7, "(tält i trädgård)"

I Sverige och Europa mobiliserar många utifrån mission klimatneutrala städer 2030 och mission om klimatanpassning. FNs klimatpanel m fl pekar på behovet att integrera klimatomställning och klimatanpassning. Hur kan vi i praktiken arbeta mer integrerat med klimatomställning och klimatanpassning?

Inom Viable Cities mobiliserar 23 svenska städer och sex nationella myndigheter i samarbete med akademi, näringsliv och samhälle och andra europeiska initiativ i linje med missionen Klimatneutrala städer 2030. EUs mission om klimatneutrala städer 2030 tar samtidigt fart på flera nivåer; på lokal nivå, nationell nivå och över hela Europa. En närliggande mission mobiliserar för klimatanpassning och involverar en stor mängd städer och regioner. FNs klimatpanel, Sveriges expertråd för klimatanpassning m fl pekar på behovet att integrera klimatomställning och klimatanpassning för större effekt i de insatser som görs. Hur kan vi i praktiken integrera arbetet med klimatomställning och klimatanpassning? Vad görs idag, och hur kan vi ytterligare snabba på arbetet i omställningen till klimatneutrala städer och samtidigt anpassa samhället till ett förändrat klimat och skapa konkurrenskraft och ett gott liv för alla?

Medverkande:

Christian Orsing, Kommunstyrelsens ordf. Helsingborg, (M)
Johan Krogh, 1 vice ordf. kommunstyrelsen Nacka, (C)
Annika Wäppling Korzinek, Chef, Europeiska kommissionens representation i Sverige
Julio Lumbreras, Programchef/prof., CitiES2030/UPM
John Tumpane, Avdelningschef miljö, Formas
Lars Friberg, Klimatstrateg, Vinnova
Nanna Wikholm, Enhetschef samhällsplanering, Naturvårdsverket
Marie Claesson, Enheten hållbar transport, Energimyndigheten
Anders Wijkman, vice ordf./ordf., Viable Cities/Climate-KIC
Olga Kordas, Programchef/lektor, Viable Cities/KTH

 

Torsdag 29 juni

13:45 - 14:30: Tillväxt, klimat och konkurrenskraftig energiförsörjning – kan vi få allt?

Plats: S:ta Katarinagatan 6, "Arena Energi, Klosterlängan vid Stora Torget"

Problemen på energimarknaden skapar osäkrare ekonomiska villkor och hotar Sveriges och EU:s konkurrenskraft. Samtidigt behöver vi öka takten i energiomställningen för att bli oberoende av fossila bränslen. Kan omställningen bli en tillgång eller ett hinder för den ekonomiska återhämtningen?

Medverkande:

Johan Mörnstam, VD, E.ON Sverige
Lotta Medelius Bredhe, Generaldirektör, Svenska kraftnät
Annika Wäppling Korzinek, Chef, EU-representationen i Sverige
Fredrik Olovsson, energipolitisk talesperson, Socialdemokraterna
Henrik Sjölund, VD, Holmen
Michael Grahn, chefsekonom, Danske Bank
Jens Magnusson, chefsekonom, SEB
Robert Tenselius, ekonom och expert Energi, Teknikföretagen

30 juni

13:00 - 14:00: Infrastrukturplanering - vad krävs för att Sverige och EU ska gå i takt?

Plats: Fiskargränd 5, "Norra Scen"

Den gröna omställningen sker i rask takt i norr, men för att lyckas behöver vi en konkurrenskraftig infrastruktur. Stomnätskorridoren ska enligt Sverige och EU vara klar senast 2030. Men hur kan vi göra detta till verklighet? Det är dags att gå från ord till handling och satsa på hela stråk.

Sverige har lovat EU att Botniska korridoren - som inkluderar Norrbotniabanan, Nya Ostkustbanan och godsstråket genom Bergslagen - ska vara färdigställd till 2030 och det finns stora möjligheter till medfinansiering från EU. Nu är "utbyggd järnväg i norra Sverige" en högprioriterad fråga på den politiska agendan, vilket är ett steg i rätt riktning i att stötta näringslivets satsningar på över 1 000 miljarder kronor i norra och mellersta Sverige. Den gröna industriella revolutionen är här, men transportinfrastrukturen ligger efter. En utbyggd järnväg möjliggör snabbare och effektivare transport av människor och gods samtidigt som regionernas konkurrenskraft och tillväxt ökar. För att stärka hela Sveriges konkurrenskraft behöver vi se till att kapaciteten på järnvägen förbättras. Vid detta evenemang samlar vi beslutsfattare och experter för att diskutera hur vi kan skapa rätt förutsättningar för att säkra finansiering för framtidens järnväg.

Medverkande:

Maria Stockhaus, Ledamot i riksdagens trafikutskott och trafikpolitisk talesperson, Moderaterna
Roberto Maiorana, Generaldirektör, Trafikverket
Erik Bergkvist, Europaparlamentariker, Socialdemokraterna
Carina Sammeli, Kommunstyrelsens ordförande, Luleå Kommun
Erik von Pistohlkors, Biträdande chef, EU-kommissionens representation i Sverige
Ingela Bendrot, VD, Nya Ostkustbanan
Lotta Rönström, Moderator, North Sweden European Office
Mats Ågebrant, Moderator, Ågebrant Media

 

Översikt

Publiceringsdatum
13 juni 2023
Upphovsman
Representationen i Sverige