Gå direkt till innehållet
Representationen i Sverige
Nyhetsartikel27 november 2023Representationen i SverigeLästid: 2 min

Malmö och Skellefteå på EU-kommissionens lista över “Living Spaces”: städer som främjar kvalitet och hållbarhet

EU-kommissionen har lanserat programmet "Living Spaces", som ska öka kunskapen bland regionala myndigheter inom arkitektur och stadsplanering. Projekt i Malmö och i Skellefteå har valts ut som två av totalt 30 goda exempel från 17 europeiska städer.

Karta över den historiska Varvsstaden

 

Programmet är finansierat av Europeiska unionens program Kreativa Europa och genomfört av Eurocities och arkitektrådet, och pågår från juli 2023 till november 2024. 

Malmö: Den historiska Varvsstaden - från stängt industriområde till dynamiskt bostads- och arbetsområde. 

Den historiska Varvsstaden i Malmö satsar på att bevara områdets industriella arv samtidigt som man skapar en modern miljö och erbjuder gemensamma ytor för både boende och besökare. Varvsstaden är belägen nära hamnen och stadskärnan. Den har en rik industriell historia och var tidigare hem för Kockums, ett framstående skeppsbyggnadsföretag, och därefter under en kort tid även för biltillverkaren SAAB. 
 
Projektet förvaltas av Varvsstaden AB som under 25 år ska utveckla 2 500 bostäder, 4 000 arbetsplatser, skolor och grönområden. Det handlar inte bara om att förändra stadsmiljön utan även om att introducera innovativa cirkulära strategier för användning av befintliga byggnader och material. Det inkluderar gröna parker, en lång promenad längs varvsbäckenet och tre nya broförbindelser för att koppla ihop Varvsstaden med Malmös övriga stadsstruktur. 
 
Bland stadens tips för framgång, ingår fokus på återanvändning av strukturer och material för att stärka kulturarvet och minska klimatpåverkan samt att inkludera mätbara mål för koldioxidminskningar, öppen utvärdering och rapportering. 

Skellefteå: Sara Kulturhus - En hyllning till Sveriges tradition av att bygga med timmer 

Skellefteå, beläget nära polcirkeln, har länge varit känt för sin tradition av att bygga med timmer. Sara Kulturhus föddes ur en internationell formgivningstävling som hyllar stadens rika timmerhantverkstradition och ska bli stadens kulturella epicentrum. 

Sara Kulturhus, som är uppkallat efter författaren Sara Lidman, rymmer en regional teater, två konstmuseer, ett stadsbibliotek samt hotell och konferenscenter.  

Timmertornet är världens tredje största träbyggnad och resultatet av avancerad energiteknik med integrerade solpaneler, batterier och värmepumpar för låg energiförbrukning. Dess gröna tak bidrar till isolering, bullerdämpning och ökad biologisk mångfald. Kulturcentret visar prov på Skellefteås träbyggnadstradition, från skogarna i regionen till möblerna gjorda av återvunnet tyg. 
 
Skellefteåborna har deltagit i hela beslutsprocessen, från byggnadens placering till dess arkitektoniska utformning. 

Bild över Sara Kulturhus

 

Översikt

Publiceringsdatum
27 november 2023
Upphovsman
Representationen i Sverige