Gå direkt till innehållet
Representationen i Sverige
Nyhetsartikel1 juli 2023Representationen i Sverige

Sverige har lämnat över rådsordförandeskapet till Spanien

Idag den 1 juli inleds det spanska ordförandeskapet i Europeiska unionens råd.

Spanish Presidency Logo 2023

Den 1 juli 2023 lämnade Sverige över ordförandeskapet i Europeiska unionens råd till Spanien. När Spanien nu tar över stafettpinnen kommer landet att inneha ordförandeskapet under sex månader, till och med den 31 december 2023.

Enligt ett roteringsschema innehar alla medlemsländer i tur och ordning ordförandeskapet i ministerrådet under varsin sexmånadersperiod. Ordförandeskapet organiserar och leder alla rådsmöten. Landet som innehar ordförandeskapet medlar mellan EU:s medlemsländer för att driva rådets arbete med EU:s lagstiftning framåt, säkra kontinuiteten i EU:s agenda samt se till att lagstiftningsprocesserna sker på ett ordnat sätt och att medlemsländerna samarbetar. Ordförandeskapet företräder rådet gentemot övriga EU-institutioner, särskilt kommissionen och Europaparlamentet.

Landet som innehar ordförandeskapet har ett nära samarbete med ytterligare två medlemsländer, som tillsammans bildar en så kallad trio. Spanien ingår nu i en trio med Belgien och Ungern, som är de två länder som efter Spanien står närmast på tur för att ta över ordförandeskapet. Detta system infördes genom Lissabonfördraget 2009. Trion sätter upp långsiktiga mål och utarbetar en gemensam agenda som rådet ska ta upp under en 18-månadersperiod. På grundval av detta program utarbetar vart och ett av de tre länderna sitt eget mer utförliga 6-månadersprogram.

Den spanska premiärministern Pedro Sánchez har presenterat det spanska rådsordförandeskapets fyra prioriteringar:

  • Återindustrialisera Europa och säkerställa EU:s öppna strategiska oberoende
  • Nå framsteg med den gröna omställningen och miljöanpassningen
  • Främja ökad social och ekonomisk rättvisa
  • Stärka den europeiska enigheten

Mer information om Spaniens ordförandeskap hittar du på: Spanish Presidency of the Council of the European Union (europa.eu)

 

Översikt

Publiceringsdatum
1 juli 2023
Upphovsman
Representationen i Sverige