Gå direkt till innehållet
Representationen i Sverige
Nyhetsartikel21 mars 2022Representationen i SverigeLästid: 3 min

Stöd till EU-länder som tar emot flyktingar från Ukraina samt till utfasningen av ländernas beroende av fossila bränslen från Ryssland

EU-länderna kan ansöka om särskilt stöd för att ta emot och integrera människor som flyr kriget i Ukraina och för att minska beroendet av fossila bränslen, inklusive från Ryssland, genom investeringar i rena energikällor och energieffektiv teknik.

Flaggor EU och Ukraina
Europeiska unionen, 2022

Kommissionen inleder en särskild ansökningsomgång inom instrumentet för tekniskt stöd för att stödja de EU-länder som tar emot flyktingar från Ukraina till följd av Rysslands invasion av landet samt utfasningen av ländernas beroende av fossila bränslen från Ryssland.

– EU har svarat på Rysslands invasion av Ukraina på ett snabbt, enat och kraftfullt sätt, säger Elisa Ferreira, kommissionär med ansvar för sammanhållning och reformer. Instrumentet för tekniskt stöd är ett flexibelt instrument som kan anpassas till olika politiska omständigheter. Det kan nu användas för att hjälpa EU-länderna att ta emot och integrera människor som flyr kriget i Ukraina och för att minska ländernas beroende av fossila bränslen, inklusive från Ryssland, genom investeringar i rena energikällor och energieffektiv teknik.

Ett flexibelt stödinstrument för akuta behov

Efter denna ansökningsomgång kan EU-länderna omedelbart ansöka hos kommissionen om tekniskt stöd på följande områden:

  • Bygga upp institutionell och operativ kapacitet att ta emot människor som flyr kriget i Ukraina. Detta omfattar att hjälpa nationella myndigheter att anpassa och påskynda tillgången till livsnödvändiga tjänster som boende, utbildning, hälso- och sjukvård och jobb, inom systemet för tillfälligt skydd. EU-länderna kan ansöka hos kommissionen om detta särskilda stöd från och med den 8 april 2022.
  • Förbättra den sociala och ekonomiska integrationen av flyktingar från Ukraina. När det gäller tillträde till arbetsmarknaden kommer kommissionen t.ex. att hjälpa EU-länderna att inrätta en standardiserad mekanism för erkännande av flyktingarnas akademiska kvalifikationer. EU-länderna kan ansöka hos kommissionen om detta särskilda stöd från och med den 8 april 2022.
  • På bästa sätt använda tillgängliga EU-medel för att erbjuda boende åt familjer och ensamkommande barn. EU-länderna kan ansöka hos kommissionen om detta särskilda stöd från och med den 8 april 2022.
  • Fasa ut EU-ländernas beroende av fossila bränslen från Ryssland. Detta omfattar kartläggning av de bästa reformerna och investeringarna på nationell, regional och gränsöverskridande nivå, i linje med kommissionens plan REPowerEU. Detta kommer att bidra till att diversifiera energiförsörjningen, påskynda omställningen till förnybar energi och förbättra energieffektiviteten. EU-länderna kan ansöka hos kommissionen om detta särskilda stöd från och med den 24 mars 2022.

Nästa steg

EU-länderna kan ansöka hos kommissionen om detta särskilda stöd via sina samordnande myndigheter. Kommissionen kommer att dela ut stödet omedelbart efter att den har godkänt ansökan.

Bakgrund

Instrumentet för tekniskt stöd är kommissionens främsta instrument för att ge tekniskt stöd till reformer i EU, efter en ansökan från nationella myndigheter. Det ingår i den fleråriga budgetramen för 2021–2027 och återhämtningsplanen för EU. Instrumentet bygger på den framgångsrika föregångaren, stödprogrammet för strukturreformer, som sedan 2017 har använts för att genomföra mer än 1 400 projekt för tekniskt stöd i EU-länderna.

Den 9 mars 2022 godkände kommissionen 225 nya projekt i den första omgången 2022 för instrumentet för tekniskt stöd, för att hjälpa EU-länderna att förbereda, utforma och genomföra reformer för moderna och resilienta myndigheter, strategier för hållbar tillväxt och resilienta ekonomier. Många stödprojekt bidrar till genomförandet av de nationella återhämtnings- och resiliensplanerna.

Särskilda ansökningsomgångar inom instrumentet för tekniskt stöd kan inledas om det uppstår särskilda behov. Detta gjordes i juni 2021 i samband med genomförandet av återhämtnings- och resiliensplanerna för att ge tillgång till faciliteten för återhämtning och resiliens, och det görs nu som svar på Rysslands invasion av Ukraina.

Läs mer

Webbplats om reformstöd

Instrumentet för tekniskt stöd

Faktablad om EU-ländernas reformprojekt

2022 års arbetsprogram för instrumentet för tekniskt stöd

Fullständig förteckning över projekt inom instrumentet för tekniskt stöd

Frågor och svar om instrumentet för tekniskt stöd 2022

Pressmeddelande

Översikt

Publiceringsdatum
21 mars 2022
Upphovsman
Representationen i Sverige