Skip to main content
Europeiska kommissionens logotyp
Representationen i Sverige

Praktik vid EU-kommissionen

Representationen i Sverige tar varje termin emot praktikanter som har en praktikperiod i sin universitetsutbildning. För dig som avslutat din utbildning finns möjlighet till betald BlueBook-praktik i något av EU-kommissionens generaldirektorat. 

Praktik på EU-kommissionens representation i Sverige (under universitetsutbildning)

BlueBook-praktik på EU-kommissionen (efter universitetsutbildning)

Praktik vid andra EU-institutioner och byråer

Även andra EU-institutioner tar emot praktikanter. För mer information, kontakta respektive institution.

Europaparlamentet 
Europeiska rådets generalsekretariat
EU-domstolen 
Europeiska ombudsmannen 
Europeiska regionkommittén

Praktik på EU-byråer