Skip to main content
Representationen i Sverige logo
Representationen i Sverige

Praktik vid EU-kommissionen

Representationen i Sverige tar varje termin emot praktikanter som har en praktikperiod i sin universitetsutbildning. För dig som avslutat din utbildning finns möjlighet till betald BlueBook-praktik i något av EU-kommissionens generaldirektorat. 

Praktik på EU-kommissionens representation i Sverige (under universitetsutbildning)

Louise, Edgar och Simon rekommenderar att du söker praktik på EU-kommissionens representation.
Europeiska unionen, 2021

Praktik på EU-kommissionens representation i Sverige innebär att du får bistå i det omväxlande dagliga arbetet med aktuella frågor såsom klimat, handelspolitik och återhämtningsplanen. För att ansöka om praktiken krävs en pågående relevant högskoleutbildning med CSN finansiering samt goda kunskaper i svenska och engelska. Därutöver krävs det att du har goda kunskaper i MS Office paketet och sociala medier men framförallt ett intresse för EU-frågor och svensk politik. Den kandidat som blir antagen kommer att få en handledare.

Ansökningsperioden för vårterminen 2022 är nu stängd.

BlueBook-praktik på EU-kommissionen (efter universitetsutbildning)

Flygfoto över Berlaymont, EU-kommissionens högkvarter i Bryssel, Belgien.
Flygfoto över Berlaymont, EU-kommissionens högkvarter i Bryssel, Belgien.
EU-kommissionen

BlueBook är en betald praktik i något av EU-kommissionens generaldirektorat som pågår under fem månader. Ersättningen ligger på 1 000 euro per månad. Grundkraven för att kunna söka BlueBook-praktik är en avslutad universitets- eller högskoleutbildning om minst 3 år samt mycket goda kunskaper i minst två EU-språk (nivå C1/C2), varav minst ett av dessa är engelska, franska eller tyska. De flesta av deltagarna får praktik i Bryssel eller Luxemburg, men andra placeringsorter förekommer.

Den som redan har praktiserat eller arbetat mer än sex veckor vid en EU-institution eller en EU-byrå kan inte söka till BlueBook.

Det går att ansöka två gånger per år.  

Information om BlueBook och ansökningsformulär

Praktik vid andra EU-institutioner och byråer

Även andra EU-institutioner tar emot praktikanter. För mer information, kontakta respektive institution.

Europaparlamentet 
Europeiska rådets generalsekretariat
EU-domstolen 
Europeiska ombudsmannen 
Europeiska regionkommittén

Praktik på EU-byråer