Gå direkt till innehållet
Representationen i Sverige
Nyhetsartikel24 januari 2024Representationen i SverigeLästid: 3 min

Att forma framtiden – vi framtidssäkrar samhället genom utbildning

Debattartikel av Iliana Ivanova, EU-kommissionär med ansvar för innovation, forskning, kultur, utbildning och ungdomsfrågor

EU-kommissionär Ivanova

I samband med den internationella utbildningsdagen den 24 januari vill vi lyfta fram utbildningens avgörande roll när det handlar om att stärka Europas ekonomi och samhälle. Utbildning ger människor, framför allt ungdomar, fler möjligheter och väcker deras samhällsengagemang. Med andra ord är en investering i utbildning en investering för framtiden.

Under de senaste åren har EU:s medlemsländer, EU-institutionerna och utbildningssektorn med gemensamma krafter byggt upp det europeiska området för utbildning. I satsningen konkretiseras vår gemensamma vision om gränsöverskridande och inkluderande utbildning och livslångt lärande av hög kvalitet för alla.

För att förbättra kvalitet och jämlikhet i utbildningen samarbetar det europeiska området för utbildning på alla nivåer, såväl EU-nivå som nationell och regional nivå. Målet är att lärare ska få utveckla sina färdigheter och ges stärkt motivation samt att den högre utbildningen inom EU ska förstärkas. Samtidigt ska vår omställning till en grön och digital framtid stödjas.

Erasmus+-programmet har varit en viktig hörnsten i det europeiska området för utbildning. Sedan starten 1987 har programmet hjälpt 14 miljoner unga att delta i utbildningsutbyten. Bara under 2022 fick närmare 26 000 projekt stöd, genom en budget på 4 miljarder euro. Vi gav 73 000 organisationer möjlighet att ge 1,2 miljoner studerande och utbildare en chans att ta del av utbildningsmöjligheter utomlands.

I Sverige finansierade vi 383 projekt med över 64 miljoner euro, vilket omfattade 1 182 organisationer som engagerade närmare 24 000 deltagare.

Andra viktiga byggstenar i det europeiska området för utbildning håller på att läggas på plats, t.ex. Erasmus+-lärarakademier och de rekommendationer om digitala färdigheter som nyligen antogs av EU:s medlemsländer. Dessa satsningar stöder länderna i att tillhandahålla inkluderande och tillgänglig digital utbildning av hög kvalitet.

Vår vision är att alla människor – oavsett personliga förhållanden eller socioekonomisk bakgrund – ska få en chans att frigöra hela sin potential. Initiativet om vägar till en framgångsrik skolgång ska uppmuntra EU-länderna att anta omfattande strategier för inkluderande och stärkande lärandemiljöer, med fokus på de studerandes framgång och på välbefinnande i skolan.

Gränsöverskridande mobilitet inom utbildning är en annan viktig aspekt, som ökar kunskap, färdigheter och kompetens och främjar både anställbarhet och samhällsengagemang. EU-kommissionen lade fram förslaget ”Europa på väg” i november, med syfte att främja mobilitet i utbildningssyfte, särskilt vad gäller stöd till personer med begränsad tillgång till den här typen av möjligheter.

Och snart gör vi en ny viktig satsning: en gemensam europeisk examen. Den innebär att de sista kvarvarande hindren för mobilitet försvinner och ger EU-länderna vägledning om vilka förutsättningar som behövs för att både universitet och studerande ska vara framgångsrika. En gemensam europeisk examen innebär att studerande kan delta i utbildningar inom hela EU och få en examen som visar deras internationella erfarenhet, akademiska framgångar, språkkunskaper och kulturella anpassningsförmåga. Det här är faktorer som kommer att göra dem attraktiva för arbetsgivare i hela världen.

Det europeiska området för utbildning har visat sig ovärderligt för offentliga förvaltningar och utbildningsaktörer i Europa. Det har underlättat samarbetet vid utmaningar som Covid-19-pandemin och stödet till ukrainska flyktingar till följd av Rysslands anfallskrig mot Ukraina. Utbildningens betydelse när det handlar om att fostra ansvarsfulla och aktiva samhällsmedborgare blir ännu större i år med tanke på valet till Europaparlamentet och Rysslands anfallskrig, som tjänar som en påminnelse om att de värden som är viktiga för oss inom EU inte kan tas för givna.

Under 2025 kommer vi att utvärdera vad vi har åstadkommit och vilka utmaningar som kvarstår för det europeiska området för utbildning, så att vi kan utforma nästa fas för vårt samarbete fram till 2030. Vårt gemensamma åtagande står fast: att bygga upp ett ännu starkare europeiskt område för utbildning där alla har tillgång till inkluderande och livslång utbildning av hög kvalitet.

Översikt

Publiceringsdatum
24 januari 2024
Upphovsman
Representationen i Sverige