Gå direkt till innehållet
Representationen i Sverige
Nyhetsartikel12 mars 2024Representationen i SverigeLästid: 3 min

EU-kommissionen i Sverige ger bidrag till Föreningen för utvecklingsfrågor (FUF), Malmö stad och Läkarmissionen

EU-kommissionens representation har erbjudit finansiering till tre kommunikationsprojekt för att främja diskussion om aktuella teman i EU-debatten. 

I september 2023 utlyste EU-kommissionens representation en upphandling av finansiering av kommunikationsprojekt på totalt 150 000 euro. Föreningen för utvecklingsfrågor (FUF), Malmö stad och Läkarmissionen/ LM International har nu blivit beviljade bidrag. 

EU-kommissionens representation har erbjudit finansiering till kommunikationsprojekt för att främja diskussion om aktuella teman i EU-debatten. Representationen har fått in förslag på många bra projekt och beviljade finansiering till de tre bästa projekten, vilka presenteras nedan. 

 

Föreningen för utvecklingsfrågor (FUF)

Om ni under året ser en val gå runt på Stockholms gator är det troligen FUF som är i farten! De ska nämligen genomföra projektet EU-valen, som tar avstamp i EU-valet 2024. Många människor, inte minst unga, ser EU som både svårbegripligt och tråkigt. Därför vill FUF ha en genomgående lättbegriplig och lättsam ton i sitt projekt – bland annat genom att EU-valen, i form av en person i valdräkt, ska göra videoenkäter med unga väljare på stan samt skapa EU-quiz och förklararande videor i sociala medier. De kommer även arrangera interaktiva seminarier med kulturinslag som riktar sig till en mer insatt målgrupp. 

Med projektet vill FUF väcka intresse för, och öka kunskapen om, de globala frågor som ryms inom dessa och som EU – och därmed medborgarna genom att rösta – har makt att påverka. Teman kan exempelvis vara fred och säkerhet, klimatförändringarna och demokrati, hur EU:s arbete med dessa frågor ser ut och hur resultatet av EU-valet kan komma att påverka dem.

Mer information finns här.

 

Malmö stad

I projektet ”WisBiM – Wisdome - spelet om biologisk mångfald i staden” tar Malmö stad fram en prototyp till ett spel om biologisk mångfald. Syftet med projektet är att höja kunskapen och engagemanget för biologisk mångfald hos unga genom tävlingsmoment, visuellt material och ett känslomässigt perspektiv.

Wisdome Malmö är Malmö stads nya visualiseringsarena med en 360-graders högteknologisk domteater. Att göra ett spel i domteatern har inte testats tidigare.

Spelet ska uppmuntra till samarbete och ge förståelse för stadens och EU:s arbete för biologisk mångfald. Biologisk mångfald är ett viktigt mål för Malmö stad och EU-kommissionen har tagit fram en strategi för biologisk mångfald till 2030. Spelet ska även uppmärksamma att ungas perspektiv i frågan behövs på både lokal och EU-nivå. 

I projektet är unga delaktiga både genom att vara involverade i spelutvecklingen och genom att testa den slutliga spelprototypen. Totalt väntas projektet involvera minst 260 ungdomar 16-19 år.

Mer information finns här.

 

Läkarmissionen/ LM International

Läkarmissionen vill mobilisera engagemang för EU som en global aktör bland unga med utländsk bakgrund i Järva och Botkyrka. I samarbete med Kista och Botkyrka Folkhögskola vill de skapa informella och personliga kontaktytor mellan elever, påverkansexperter och EU-makthavare för att illustrera hur de kan påverka EU och hur EU påverkar dem. Perspektiv från unga med bakgrund från andra länder är på många sätt ett fönster mot världen och deras interkulturella kompetens behövs nu mer än någonsin för EU:s utrikespolitik och utvecklingssamarbeten.

Deltagarna kommer bl.a. att designa budskap för en ungdomsledd påverkanskampanj, delta i EU:s ungdomsdialog och resa till makthavarnas korridorer i Bryssel. Väl på plats kommer de träffa EU-parlamentariker, EU-tjänstemän och civilsamhällesaktörer inom europeiska påverkansnätverk för att diskutera globala frågor utifrån just deras verklighet. Förhoppningen är att deltagarna ska förstå vikten av just deras röst i EU-valet och deras engagemang som EU-medborgare!

Mer information finns här.

 

Kommande utlysningar

Under de kommande månaderna kommer ovan nämnda projekt att ta fart och genomföras. Nästa ansökningsperiod för kommunikationsbidraget öppnar under sommaren/tidig höst 2024. Mer information kommer då att publiceras här.

Översikt

Publiceringsdatum
12 mars 2024
Upphovsman
Representationen i Sverige