Gå direkt till innehållet
Representationen i Sverige
Nyhetsbrev11 maj 2022Representationen i SverigeLästid: 2 min

EU-kommissionens nyhetsbrev den 11 maj 2022

Christian Danielssons krönika med en sammanfattning av aktuella EU-frågor.

Christian Danielsson, chef för EU-kommissionens representation i Sverige
European Union 2020

Kära EU-intresserade,

Den 9 maj 1950 skrevs Schumandeklarationen under - startskottet för att säkra långsiktig fred och grundbulten i det framväxande EU-samarbetet. Den 9 maj 2022 firade vi i Stockholm Europadagen på Kulturhuset med seminarier, körsång och samtal. Kriget har ju sorgligt nog kommit tillbaka till Europa, så flera samtal handlade självfallet om kriget i Ukraina och det säkerhetspolitiska läget, men fokus låg också på viktiga framtidsfrågor som klimatomställning och upprätthållandet av demokratin.

I Strasbourg hölls samtidigt det avslutande, uppsamlande mötet om Konferensen om Europas framtid. Konferensen lanserades den 9 maj 2021 och avslutades på dagen ett år senare. EU-kommissionen kommer nu att gå igenom de förslag som har inkommit och ta fram en färdplan för hur man kan ta vissa av dessa vidare, eller om de redan är upplockade i existerande initiativ, som t.ex. den europeiska gröna given. Frankrikes president Macron var den förste av EU:s stats- och regeringschefer som kommenterade slutet på framtidskonferensen och han förespråkade bl.a. mer omfattande förändringar i fördragen. Många andra medlemsländer, däribland Sverige, har ju varit tydliga med att de inte anser att fördragsändringar är det EU behöver just nu, utan att fokus bör ligga på att leverera på redan fattade policybeslut. Diskussionen kommer säkerligen att fortsätta om dessa frågor.

EU:s medlemsstater sitter i skrivande stund och förhandlar om det sjätte sanktionspaketet mot Ryssland. Sanktionerna riktas nu mot den viktiga ryska inkomstkällan som exporten av olja till EU-länderna utgör. EU:s import av råolja föreslås fasas ut under de kommande sex månaderna och raffinerad olja ska inte längre importeras efter slutet av 2022. Överlag kommer 26 procent av EU:s olja från Ryssland, men Slovakien och Ungern har ett mycket större beroende. Dessa länder föreslås få en längre utfasningsperiod för att kunna genomföra sanktionerna.

Den 11 maj föreslog EU kommissionen ny lagstiftning för att skydda barn från sexuellt ofredande och utnyttjande på nätet. Nätplattformar föreslås ges ett utökat ansvar för att ha system som söker upp bilder och texter, samt rapportera och ta bort materialet. Under 2021 ökade publicerandet och delandet av bilder och videor av barn som utsätts sexuellt drastiskt – 85 miljoner bilder och videor rapporterades, vilket är en uppgång med 64 % under 2021. Då ska man ändå betänka att mörkertalet dessutom är enormt. Läs pressmeddelandet här.

EU-samarbetet bygger på gemensamma värderingar om demokrati, frihet, mänskliga rättigheter och respekt för rättsstatsprinciperna. Torsdag och fredag denna vecka får vi besök av EU-kommissionären för rättliga frågor, Didier Reynders, som bland annat kommer att tala om rättsstatsprincipen på ett öppet seminarium tillsammans med EU-minister Hans Dahlgren. Kom gärna till Europahuset den 12 maj och ställ dina frågor (registrering), eller titta på seminariet digitalt här.

Christian Danielsson
Chef för EU-kommissionens representation i Sverige

Översikt

Publiceringsdatum
11 maj 2022
Upphovsman
Representationen i Sverige